Mall 9
 • 3-kolumns layout
 • Mobilvänlig
 • Redigerbara områden
 • Ihopfällbara paneler
 • Lätt att variera
  Visa exempel
 • Lätt att variera
  Visa exempel
 • 3-kolumns layout
 • Responsiv (mobilvänlig) design
 • Flera redigerbara områden
 • Ihopfällbara paneler
 • Flexibel och lättanpassad via CSS redigering i admin
Mall 8
 • 2-kolumns layout
 • Mobilvänlig
 • Redigerbara områden
 • Pop-up paneler
 • Lätt att variera
  Visa exempel
 • Lätt att variera
  Visa exempel
 • 2-kolumns layout
 • Responsiv (mobilvänlig) design
 • Flera redigerbara områden
 • Pop-up paneler
 • Flexibel och lättanpassad via CSS redigering i admin
Mall 7
 • 3-kolumns layout
 • Flera redigerbara områden
 • Färginställningar via gränssnitt
 • "Sticky" kundpanel
Mall 6
 • 3-kolumns centrerad layout
 • Mjuk design med rundade hörn och gradienter
 • Flera redigerbara områden
 • Färginställningar via admingränssnitt
 • Flexibel och lättanpassad
 • Kan kompletteras med separat mobil site
Mall 3
 • 2-kolumns centrerad layout
 • Enkel design
 • Flera redigerbara områden
 • Kan kompletteras med separat mobil site
Mall 1
 • 2-kolumns fullbreddslayout
 • Flera redigerbara områden
 • Enkel minimal design med maximalt utrymme för innehåll
 • Rullande redigerbar "banner"
 • Kan kompletteras med separat mobil site